Eesti


I Finland och andra äldre EU-länder går fler arbetare i pension än nya tillkommer. Detta ger upphov till brist på arbetskraft inom olika sektorer, men även konkurrens om utbildad arbetskraft. EU: s grundpelare: fri rörlighet för kapital, varor, tjänster och arbetskraft i EU ger företagen möjlighet att förbättra sin produktivitet, göra tjänsterna effektivare och skapa nya marknader. På samma gång får anställda möjlighet att skaffa sig nya erfarenheter och höja sin kompetensnivå och levnadsstandard.

Men endast en liten del av dessa möjligheter har realiserats. Europas konkurrenskraft gentemot Asien och andra regioner är möjlig att försvara genom att ta tillvara möjligheterna som de nya EU-länderna ger.

De flesta länder går i den riktningen, när begränsningarna för den fritt rörliga arbetskraften avskaffas 2006. Erbjudanden från de nya EU-länderna kompletterar de övriga ländernas internationella marknader, men skapar även nya marknadsområden, som till slut kommer alla tillgodo.

Idealis Group hjälper företag och arbetare att finna nya möjligheter!
Idealis Group

Merivalkama 22 A 13
02320 ESPOO FINLAND

Tero Rintala
GSM +358(0) 440 202 061
Tel. +358 (0)9-25 65 104
Fax. +358 (0)9-2565 106

www.idealis.fi


copyright © idealis